Öppet för medlemmar under 2021 och/eller 2022.

Årsmötet hålls i klubbstugan söndagen den 5 mars klockan 14:00.

Notera att för att få delta på mötet krävs att man betalt medlemsavgiften.

Vill du ta del av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorns berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner så kan du meddela ordförande så skickas de en vecka innan mötet. 

Har du eget förslag att ta upp på årsmötet så meddela mig detta senast 5:e februari.

Välkommen,
Styrelsen genom Micko Björck

Medlemskap 2023

Vi hoppas Ni vill fortsätta vara medlemmar även 2023 och ber Er i så fall att betala medlemsavgiften snarast. Glöm inte ange för vem den gäller (namn och personnummer), annars får vår kassör ett omöjligt uppdrag.

Information om avgifterna och övrigt finner ni på vår nya fina hemsida: www.wexioskyttegille.se.

Postgironumret är 466728-3

Vuxen: 500kr
Familj: 500kr
Ungdom tom 20år: 300kr