Välkommen att bli medlem i Växjö skyttegille! Som medlem väljer du vilken eller vilka sektioner du ska vara aktiv i.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas in på Postgiro: 466728-3

  • Vuxen: 500kr
  • Familj: 500kr
  • Ungdom tom 20år: 300kr

Skriv personnummer i fältet meddelande.

Skicka namn, epost och personnummer till kassor@wexioskyttegille.se. Vid familjemedlemskap, skicka information om alla medlemmar.

Luftgevär/korthåll

Om du ska vara medlem i luftgevär eller korthåll är du välkommen att besöka oss och testa på en gång så hjälper vi dig att bli medlem.

Som medlem får du ta del av våra träningstillfällen under året. Läs mer om sektionerna på deras egna sidor:

Långhållsskytte

Vill du bli medlem i långhållsskytte behöver du skicka in en medlemsansökan. Efter godkänd ansökan vill vi att du är med på en säkerhetsgenomgång.

Ansök om medlemskap för långhållssektionen

Som medlem får du ta del av våra träningstillfälle, samt använda skjutbanan vid andra tillfällen om ingen annan har bokat den. 

Läs mer på sektionens egna sida