Wexio Skyttegille grundades 1891- Vi finns på Lövåsens skjutbana i Växjö och har verksamhet för både unga och vuxna.

Skjutbanan ligger på vägen till Kalmar. Länk till karta.

Viktiga dokument

Styrelsen består av:

Ordförande: Micko Björck, tel: 073-5188724
Sekreterare: Magnus Källström
Kassör: Carl Johansen 
Övriga ledamöter: Daniel Adolfsson, Henrietta Johansson, Åke Jaktlund, Tommy Håkansson, Marcus Fredriksson, Tomas Hermander

Övriga ansvar:

Banchef och fastighet: Micko Björck, tel: 073-5188724
Klubbmästare: Tommy Håkansson
Matrielförvaltare: Marcus Fredriksson 

Gevärssektionen

Kjell Dahlbom, tel 070-626 09 36

Korthållssektionen

Tommy Håkansson och Henrietta Johansson

Luftgevärssektionen

Tommy Håkansson och Henrietta Johansson

Automatvapensektionen

Tomas Hermander