Välkommen till årsmöte för 2022.

Tid: 2022-03-27 kl. 14:00
Plats: Klubbstugan Lövåsen

Kallelse jämte förslag på föredragningslista finns anslagen på klubbstugans kortsida samt på hemsidan senast 3v innan mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande  kan mailas om du meddelar ditt intresse till Micko Björck (073-518 87 24 eller micko.bjorck@gmail.com).

Årsmötet är öppet för alla medlemmar så om du tänker komma kontrollera att du har betalt medlemsavgiften i god tid innan.

Har du gått ur sedan tidigare behöver du inte göra något, bara bortse från detta meddelande i så fall.